DM CID S

CID LINES

• Alkalisch chloorhoudend schuimreinigings- en ontsmettingsmiddel voor voedingsindustrie
• Met schuiminstallatie voor reiniging en desinfectie
• Samenstelling: volgens de regelgeving (EU) 528/2012
• 49g/L Natriumhypochloriet (als actief chloor) (CAS no.: 7681-52-9)
• Gebruik in PT4 (Biocide voor de voedingsindustrie)
• Enkel voor professioneel gebruik. Met water mengbaar concentraat
• Toelatingsnummer België: 5207B

Technische gegevens

 • Bactericide:

 • Dosering: 4%

 • Contacttijd: 5 minuten

 • Grondig spoelen met zuiver warm of koud water

 • Fungicide:

 • Fungicide:

 • Dosering: 4%

 • Contacttijd: 30 minuten

 • Grondig spoelen met zuiver warm of koud water

 • Fysische toestand

  Vloeibaar

 • Kleur

  Geel

 • pH

  ca. 11.8 (1%)

 • Relatieve dichtheid

  ca.1.17 kg/l

 • Oplosbaarheid in water

  100%