DM CID

CID LINES

• Alkalisch chloorhoudende reiniger en desinfectiemiddel voor CIP installaties in de voedingsindustrie
• Bactericide
• Samenstelling: volgens de regelgeving (EU) 528/2012
• 365 g/l Natriumhypochloriet (45,6 g/l als actieve chloor) (CAS no.: 7681-52-9)
• Gebruik in PT4 (Biocide in de voedingsindustrie)
• Enkel voor professioneel gebruik. Aard van het preparaat: vloeistof te verdunnen in water
• Toelatingsnummer België: 2195B

Technische gegevens

 • CIP installaties:

 • Spoelen van de CIP installatie

 • Vervolgens een 0,5 % DM Cid oplossing laten circuleren gedurende 15 minuten bij een temperatuur van 50 - 65 °C

 • Naspoelen met zuiver koud water gedurende 15 minuten

 • Fysische toestand

  Vloeibaar

 • Kleur

  Geel

 • pH

  ca. 12.5 (1 %)

 • Vriespunt

  -15 °C

 • Kookpunt

  100 °C

 • Dichtheid

  ca 1.2 kg/l

 • Oplosbaarheid in water

  100%