GREENSTOP

CID LINES

• Vloeibaar algendodend middel
• Verwijdering van groene aanslag op allerhande constructiematerialen
• Steen, hout, PVC en andere
• Is een Algicide
• Samenstelling volgens regelgeving (EU) 528/2012
• 46 g/L alkyldimethylbenzylammoniumchloride (CAS no.: 668424-85-1
• Gebruik in PT10 (Algendodend middel voor de verwijdering van groene aanslag)
• Zowel voor professioneel gebruik als voor gebruik bij het grote publiek

Technische gegevens

 • Wordt gebruikt in een oplossing van 1 deel Greenstop + 1 deel water

 • Kan worden aangebracht door gieten, schrobben of uitsmeren: besproeien (met grove druppel onder lage druk)

 • Gebruikshoeveelheid: ong. 1 liter gebruiksklare oplossing per 10 m2

 • Voor een effectieve werking is naspoelen overbodig

 • Fysische toestand

  Vloeibaar

 • Kleur

  Groen

 • pH

  ca. 7

 • Vriespunt

  - 10°C

 • Kookpunt

  98 °C

 • Dichtheid

  ca. 1

 • Oplosbaarheid in water

  100%