KENOCID 210

CID LINES

• Sterk geconcentreerd desinfectiemiddel voor de voedingsindustrie
• Wordt gebruikt voor de desinfectie van vloeren, muren, machines en oppervlakken
• Heeft een bactericide en een fungicide werking
• Samenstelling volgens regelgeving (EU)(EU) 528/2012
• 320 g/L Didecyldimethylammoniumchloride (CAS no.: 7173-51-5), 20 g/L Glutaraldehyde (CAS no.: 111-30-8)
• Gebruik in PT4 (Biocide voor de voedingsindustrie)
• Enkel voor professioneel gebruik
• Wateroplosbaar concentraat
• Toelatingsnummer België: 892/B

Technische gegevens

 • Vooraleer te ontsmetten dienen de te behandelen oppervlakken goed te worden gereinigd

 • Besproei de oppervlakken met een 0.25% oplossing. Volgende contacttijden dienen te worden gerespecteerd:

 • 15 min voor een bactericide werking, 30 min voor een fungicide werking 

 • Na de contacttijd moeten de oppervlakken met overvloedig met proper water gespoeld worden

 • Fysische toestand

  Vloeibaar

 • Uitzicht

  Helder

 • Kleur

  Kleurloos tot lichtgeel

 • pH

  ca. 6

 • Vriespunt

  -10°C

 • Kookpunt

  100°C

 • Vlampunt

  39°C

 • Dichtheid

  ca. 0.98 kg/l