KENOLOX 10

CID LINES

• Desinfectiemiddel voor oppervlakken, materialen en ruimtes (fogging) in de voedingsindustrie
• Geschikt voor desinfectie van oppervlakken in publieke ruimtes
• Bactericide, levuricide en virucide werking
• Samenstelling: volgens regelgeving (EU) 528/2012
• 1,0% L-(+)- Melkzuur (CAS 79-33-4)
• 1,0% Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1)
• Gebruik in PT2 (Biocide voor privégebruik en voor de openbare gezondheidszorg) en PT4 (Biocide in de voedingsindustrie)
• Voor professioneel en publiek gebruik
• Gebruiksklare oplossing. Toelatingsnummer België: 12017B
• Dit product mag gebruikt worden zonder naspoeling
• Kenolox 10 geschikt voor bedrijven die moeten voldoen aan de Europese verordening inzake de biologische productie

Technische gegevens

 • Voor professioneel gebruik:

 • Reinig de oppervlakken en materialen grondig alvorenste desinfecteren.

 • Het reinigingsmiddel dat werd gebruikt moetworden weggespoeld met schoon water.

 • Verwijder overtollig water

 • Besproeien: Besproei het product direct en onverdund op het oppervlak of object of object dat moet worden gedesinfecteerd 

 • Besproeien: Besproei het product direct en onverdund op het oppervlak of object of object dat moet worden gedesinfecteerd 

 • Laat het product gedurende 2 minuten inwerken

 • Vernevelen: De oplossing is bestemd voor koude vernevelingmet een IGEBA Nebula of IGEBA Unipro 5

 • Tijdens de desinfectie mogen geen mensen,dieren of voedsel in de ruimte aanwezig zijn

 • Oppervlakken, apparatuur en materialen in de te desinfecterenruimte moeten eerst grondig gereinigd worden

 • De desinfectie moet worden uitgevoerd in besloten ruimtenvolgens het protocol “Ruimtedesinfectie met Kenolox 10 enIGEBA Nebula of IGEBA Unipro 5” die door de leverancier vanhet product ter beschikking wordt gesteld

 • Dit protocol vermeldt de nodige fogging- en meetapparatuur 

 • Voorgeschreven dosering: Kant-en-klaardesinfecterend middel, dosering 30 ml/m³

 • Contacttijd: het product heeft bactericide, virucide, en levuricidewerking bij een contacttijd van 4 uur (1u fogging en 3u verluchten)

 • De ruimte kan enkel vrijgegeven worden voor gebruik indien degemeten concentractie aan waterstofperoxide < 1,25 mg/m³ (0,86 ppm)

 • Fysische toestand

  Vloeibaar

 • Kleur

  Kleurloos

 • pH

  ca. 2,8

 • Dichtheid 

  ca. 1.01 kg/l

 • Oplosbaarheid in water

  100%