VIROCID

CID LINES

• Desinfectiemiddel voor ontsmetting van laarzenbak, verblijfplaatsen en vervoermiddelen voor dieren
• Bactericide, fungicide en virucide werking (aviaire influenza inbegrepen)
• Samenstelling: volgens regelgeving (EU) 528/2012:
• 78.0 g/L didecyldimethylammoniumchloride (CAS no.: 7173-51-5)
• 170.6 g/L Alkyldimethylbenzylammoniumchloride (CAS no.: 68424-85-1)
• 107.25 g/L Glutaraldehyde (CAS no.: 111-30-8)
• Gebruik in PT3 (biocide voor veterinaire doeleinden)
• Enkel voor professioneel gebruik. Met water mengbaar concentraat. Toelatingsnummer België: 4605/B

Technische gegevens

 • De te ontsmetten oppervlakken dienen vooraf grondig te worden gespoeld

 • Gebruik een 0,5% oplossing gedurende een contacttijd van 15 minuten 

 • "De ontsmette oppervlakken moeten na de ontsmetting niet afgespoeld worden"

 • Fysische toestand

  Vloeibaar

 • Kleur

  Helder, bruin

 • pH

  ca 4

 • Stol-/vriespunt

  ‘-13,5 °C

 • Kookpunt

  93°C%

 • Vlampunt

  60°C

 • Dichtheid

  ca 1,015 kg/l

 • Oplosbaarheid

  Compleet